WKSH Årsstämma och Svartbältsläger flyttat till 28/4

Svartbältslägret, med efterföljande årsmöte som var planerat till 7/4 är framflyttat till 28/4 pga krock med tävling.

OBS Ny TID och PLATS

Alltså gäller:

Svartbältsläger 28/4 kl 10-13

Årsmöte 28/4 kl 13:30

Plats: ARBOGA KARATEKLUBBS DOJO