Svartbältesläger i Arboga den 13:e Augusti

Förberedande läger nr. 2
Inför svartbältesgraderingen den 24 september med Sensei Robert McGrath.

kl. 1000-1400, i Ladubacksskolans gymnastikhall. (Karta)