Gradering

Människan behöver utmaningar och mål att sträva efter. Idrott är utmanande och spännande. I karaten finns ett
graderingssystem som inspirerar oss att testa våra gränser, att uppnå bättre resultat och att prestera mer.
Att nå ett uppsatt mål skänker tillfredsställelse oavsett nivå. Att kämpa tillsammans med andra för att nå detta
mål ger erfarenheter som är värdefulla på livets alla områden. Graderingssystemet är ett stöd i träningen och målet
med systemet är att vi skall hålla en logisk och pedagogiskt riktig karateträning.
Graderingssystemet är utformat för att på bästa sätt utveckla eleven att nå det svarta bältet i våran karatestil.

 • Hur en gradering går till

  En gradering går till på följande sätt. Examinatorn kallar in personer att ställa upp på linjen. Därefter kommer
  examinatorn att som på träning nämna tekniker som är till just det bältet man ska gradera till. Examinatorn kommer
  inte att visa några tekniker utan nu ska eleven visa att han eller hon kan det som examinatorn säger.

 • Barn upp till 11år

  Barn upp till 11år graderar halva bälten åt gången (monbälten) ex första bältet är rödvitt, nästa gång man graderar
  så graderar man till helrött (KYU). Dessa tekniker har ett (M) framför sig i graderingssystemet.

 • Från 12 år och uppåt

  Från 12 år graderar man till helfärgade bälten (KYU-bälten) och gör då samtliga tekniker till det bältet man ska gradera till.

WKSH Graderingskompendium

Här kan du ladda ner graderingskompendiumet.

WKSH GRADERINGSKOMPENDIUM 2016

GRADING EXAMINATION

Time Frames of The Examination
Juniors are 11years or younger. Seniors are 12years and older.
Juniors mongrade (halfgrade) every second examination, and kyu grade (fullgrade) every other second examination.
When grading exams are being taken a clean white gi with the organizations embroided patch should be worn.
Written tests can be done from 3rd kyu and up if the Senior Instructor of the club approves of it.
Junior or senior grading can be executed every 3rd month as long as standard, time frames and
fundamentals are fullfilled. Grading within the WKSH up to 1st kyu are to be done of an Examiner of WKSH.
Dan Grading Exams cannot be done of an Examiner if not Dan Grading Exam Certificate has been given from an
acknowledged Senior Technical Instructor acknowledged by WKSH.

Examinations förättare inom WKSH

1 dan upp till 5kyu
2 dan upp till 4kyu
3 dan upp till 3kyu
4 dan upp till 1kyu

Godkänd gradering

Passing the Examination
Correct percentage must be obtained for every grade being taken. The higher grade the more understanding of the fundamentals must be proven by the student. When the student has achieved the correct percentage of that specific level the student has passed the Exam. The student has now obtained the right of taking the next grade following the Time Frames. However, if the student do not pass the Exam it has to be retaken.

8th kyu – 30%

7th kyu – 35%

6th kyu – 40%

5th kyu – 45%

4th kyu – 50%

3rd kyu – 55%

2nd kyu – 60%

1st kyu – 65%

Kriterier för gradering

Fundamentals of the Examination
The student must show that correct fundamentals have been acheived and understood.

Nairiki/Gairiki
Is the internal and outer power and must be shown by the student.
Explosivity
Techniques must be effective in speed. Can only be obtained if student is relaxed during movement with accelerating velocity.
Ikita
Performing kihon, kumite, kata must be alive and done with feeling and not as a repetitive rehearsal.
Technique
Correct technique with an intent within the fundamentals must be shown by the student.
Dachi
Correct stances must be strived for in all of the elements of Kihon waza, kata (two man kata and one man kata) and kumite.
Principles
The student must show understanding of the Principles of Wado. When understanding is achieved there will be a correct way of moving your body, both mentally and physically.