Etik i Dojon

 • Dojon är en helgad plats där vi tränar både fyskiskt och mentalt. Eleverna skall respektera dojon.
 • Eleverna skall komma i tid till träningen. – Tag av skorna innan du går in i dojon och ställ dem sedan snyggt i ordning.
 • Buga när du går in i dojon (mot dojons shomen).
 • Var alltid artig mot sensei och andra elever i dojon och omklädningsrummen.
 • Ha inga smycken eller hårspännen på dig under träningen.
 • Tugga aldrig tuggummi eller ät godis i dojon.
 • Gå på toaletten innan träningen börjar. Om du behöver gå under träningspasset måste du anmäla detta till sensei innan du lämnar salen.
 • Håll dina naglar på fingrar och tår kortklippta, för att undvika att skada andra elever när ni tränar tillsammans.
 • När sensei kallar till träning, ställ er snyggt på linje, vända mot shomen.
 • Under träningen, lyssna noggrant och uppmärksamt på de instruktioner och råd som ges.
 • När sensei instruerar dig, lyssna uppmärksamt och glöm inte att visa att du har uppfattat och förstått instruktionerna.
 • När avslutningsövningarna är slut, ställ er på linje och sätt er i seiza-ställning.
 • Glöm inte att tacka den som gett dig ett råd om karate.
 • Om du blir skadad, träna inte förrän skadan är helt läkt. Studera träningen under denna tid genom att sitta bredvid och titta på.
 • När du lämnar dojon, glöm inte att buga i dörren (mot shomen).