Välkommen till Wado Kokusai Suzuki-Ha

Vi tränar stilen Wadoryu som är en av de ledande stilarna världen över. Wado är japanska och betyder ”Freden och harmonins väg” vilket speglar hela vårat sätt att utöva karate på. Karate är en sport för alla oavsett ålder eller träningsbakgrund. En del av oss lockas av att träna karate som en självförsvarsmetod, andra av att det är ett rikligt sätt att motionera på. Man tränar efter sin egen förmåga och förutsättningar för att utveckla sig själv. Här ges utrymme från motion till elit.